Varvaria / Berberium / Bribir: razotkrivanje slojeva

Lana Kovačić, Željko Kovačić; [Zagreb]; 2019.

Hrvatski povijesni muzej

ID-3/2019

Kategorija:

Opis

Plakat je tiskan za izložbu Varvaria / Berberium / Bribir: razotkrivanje slojeva. Izložba je rezultat suradnje Hrvatskoga povijesnog muzeja i Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu. Izložba tematski obrađuje Bribirsku glavicu, jedan je od najvažnijih arheoloških lokaliteta u Hrvatskoj s bogatim arheološkim slojevima – od prapovijesti pa sve do kasnog srednjeg vijeka.